Danh sách các trưởng Thôn được bầu năm 2012.

Ngày 31/10/2012 xã Văn Hóa đã tổ chức bầu lại các trưởng Thôn trên toàn xã. Dưới đây là danh sách các trưởng thôn được bầu năm 2012.
.

Tác giả bài viết: UNND xã Văn Hóa