Chúc mừng tân Tiến sĩ Nguyễn Lê Thu Hiền

Chúc mừng NCS Nguyễn Lê Thu Hiền bảo vê thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị
Với việc bảo vệ thành công đề tài Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị của NCS. Nguyễn Lê Thu Hiền (con dâu của BS.Nguyễn Tư Thế) vào ngày 20/8/2014 tại Học viên Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Hà Nội, Nguyễn Lê Thu Hiền đã ghi tên mình vào bảng vàng thành tích đối với thế hệ trẻ tuổi có học vị cao. Làng Lệ Sơn xin chúc mừng gia đình PGS.TS Nguyễn Tư Thế, một gia đình từ con dâu đến con trai đều có học hàm, học vị cao (người thấp nhất là Th.sỹ). Đây cũng là gia đình tiêu biểu của làng Lệ Sơn, có đóng góp rất lớn cho sự ra đời và phát triển của tờ báo làng.

Chúc Tiến sĩ Nguyễn Lê Thu Hiền tiếp tục thể hiện được năng lực, kinh nghiệm của mình ở cương vị mới, tiến xa trên con đường nghiên cứu, đào tạo,
xứng đáng là con cháu của làng quê có bề dày truyền thống hiếu học,  góp phần tô thắm thêm danh tiếng làng Lệ Sơn "Vi thủ tứ danh hương".Nguyễn Lê Thu Hiền là con dâu của gia đình PGS.TS Nguyễn Tư Thế đang bảo vệ luận án Tiến sĩ


Gia đình chị Nguyễn Thị Ái Luyến (Hà Nội) đến chúc mừng


Giảng viên chính Đại học Kinh tế Huế - Nguyễn Thế Thìn bảo vệ thành công luận án Thạc sỹ


Đại gia đình PGS.TS Nguyễn Tư Thế

Tác giả bài viết: Ban biên tập