Thư giãn cuối tuần

Giới thiệu câu đố thư giãn cuối tuần của bạn Thuý Nga, thuộc thôn Đình Miệu, hiện công tác tại công ty TNHH Limeko gửi cho LLS.NET
Câu hỏi 1. Sắp xếp các địa danh dưới đây theo thứ tự từ đầu làng đến cuối làng ?

1. Thượng Phủ.
2. Lèn Choi.
3. Đồng Rọ.
4. Chợ Vang.
5. Rì rì.
6. Tiền Miệu.
7. Hung Cày.
8. Đinh đá.
9. Đồng Mua
10. Lạ Lả

Câu hỏi 2. Đỏ được phép đi trước. Hỏi ai thắng?

Tác giả bài viết: Thuý Nga