Phóng sự ảnh về với Lệ Sơn (phần 1)

Phóng sự ảnh, một ngày trở về với Lệ Sơn của tác giả Cảnh Giang. Ảnh chụp vào ngày 1.6.2012

Một số ụ cầu đã hoàn thành
 

Cây cầu sẽ sớm tạo nên vị thế và dáng đứng mới của LLS
 

Tiếng gọi đò rồi đây sẽ không còn ...

 

Phương tiện qua sông chủ yếu hiện nay của bà con Lệ Sơn
 

Nhà hàng Hồng Kỳ, hướng phát triển dịch vụ đang xâm nhập vào Lệ Sơn

 

Dòng sông vẫn chảy ...
 

Một góc chụp khác của cây cầu

 

 

Lệ Sơn, nhìn từ bên kia sông

 

Những chiếc thuyền vào ăn cát
 

Tác giả bài viết: Cảnh Giang