Phóng sự ảnh thăm Động Chân Linh và mộ Thành Hoàng Làng

Phóng sự ảnh con em quê hương về thăm động Chân Linh và mộ Thành Hoàng Làng

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Cảnh Giang