Hình ảnh quê nhà sau cơn lũ

Những bức ảnh thể hiện sự kiên cường của người dân Lệ Sơn sau cơn lũ, nơi ấy đang nhú lên những mầm xanh mới ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Tác giả bài viết: Thành Long