Hình ảnh một số địa danh Lệ Sơn (phần 1)

Giới thiệu hình ảnh một số địa danh Lệ Sơn. Ảnh chụp năm 2011 và năm 2012
.

Tác giả bài viết: Ngọc Long tổng hợp