Cảnh núi rừng Lệ Sơn

Một số hình ảnh về lèn ở Lệ Sơn của tác giả Nguyễn Thanh Hải

 

 

 

Cây dứa rừng
 


 

Hung buồng
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rào nước mội
.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải