Album ảnh ngày hè trên quê hương (Phần 1)

Album ảnh ngày hè trên quê hương (Phần 1)

Cánh đồng này hè

 

 

Hố xóm Sỏi

Đường vô lèn choi

 

 

 

xóm anh Muôn

Xóm Rooc

 

 

 

 

Cây Thị chú Đằng

Tác giả bài viết: Thảo Nguyên