Người sĩ quan cảnh sát biển của quê hương Lệ Sơn đón nhận bằng tiến sĩ

Sáng nay ngày 10/5/ 2014 tại thủ đô Hà Nội, Người con ưu tú của Làng Lệ Sơn vinh dự nhận bằng Tiến sĩ. Đó là Đại úy Nguyễn Thanh Minh, chàng sỹ quan cảnh sát biển Việt Nam
Các bài viết liên quan đã đăng

(Độc giả bấm vào tiêu đề bên dưới để đọc thêm)
Viết về anh, người sĩ quan cảnh sát biển

Trong 82 Văn bia Tiến sĩ ở Quốc tử giám. Văn bia năm Nhâm Tuất 1442 có ghi rằng: "Hiền tài quốc gia chi nguyên khí, nguyên khí thịnh tắc quốc thế cường dĩ long, nguyên khí nỗi tắc quốc thế nhược dĩ ô. Thị dĩ thánh đế minh vương mạc bất dĩ dục tài thủ sĩ, bồi thực nguyên khí vi tiên vụ dã".
Nghĩa là:
Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết.

Bởi vậy LLS có quyền tự hào và hi vọng về Anh, như những gì mà Phụng trực đại phu Hàn lâm viện Thừa chỉ Đông các Đại học sĩ thần Thân Nhân Trung vâng sắc soạn.

 

 
Trong bối cảnh tình hình biển đông đang căng thẳng, mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều không khỏi làm ngơ về sự bạo ngược, việc TQ lắp đặt giàn khoan trái phép trong thềm lục địa đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam. Là một sỹ quan cảnh sát biển đã nhiều năm trăn trở và tham gia viết rất nhiều các công trình nghiên cứu về lợi ích của biển, cũng như an ninh biên giới biển đảo.


Đại úy Nguyễn Thanh Minh (Người đứng thứ tư từ trái qua)
 
Anh là người con trai của quê hương Lệ sơn. Quê hương luôn tự hào về anh. Và hi vọng những công trình nghiên cứu của Anh sẽ khích lệ lòng yêu nước của mỗi người dân Việt Nam, cũng như góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc bờ biển của chúng ta trong tình hình mới


Vợ Anh vô cùng tự hào khi đã làm tốt công tác hậu phương, để anh có được ngày hôm nay

 

Tác giả bài viết: Lê Hồng Vệ