Thư cảm ơn và những quan điểm trong quá trình thực hiện công trình Địa chí làng Lệ Sơn

Thư cảm ơn và những quan điểm của Ban soạn thảo đối với quá trình thực hiện công trình Địa chí làng Lệ Sơn
Sau khi thư ngỏ về việc xây dựng công trình "Địa chí làng Lệ Sơn" được gửi lên trang tin của làng, anh Lê Trọng Đại thay mặt ban soạn thảo gửi thư cảm ơn đến bà con đã nhiệt tình góp ý, động viên Ban soạn thảo đồng thời tiết lộ một số quan điểm của Ban soạn thảo trong quá trình thực hiện.

Trong thời gian tới Ban biên tập dự kiến sẽ có thêm một số bài viết liên quan đến những người trong cuộc để bà con hiểu rõ hơn về công việc, những khó khăn, thuận lợi và đặc biệt là tâm nguyện trong quá trình thực hiện công việc khó khăn này.

Các quan điểm của Ban soạn thảo:

1. Ban soạn thảo luôn ghi nhận và trân trọng các ý kiến đóng góp của bà con trong việc thực hiện công trình "Địa chí làng Lệ Sơn", những ý kiến này sẽ được Ban soạn thảo tiếp thu có chọn lọc trong quá trình thực hiện.

2. Trên cơ sở đề cương tổng quan đã được công bố ở thư ngỏ. Ban soạn thảo mong muốn bà con, cô bác, anh chị tích cực tham gia viết bài, gửi tài liệu, giám định sự kiện thông qua trang web www.langleson.net để tư liệu thực hiện thêm phong phú, chính xác, phản ánh đúng tinh thần của lịch sử, của làng quê giàu truyền thống.

3. Trong quá trình thực hiện, Ban soạn thảo sẽ thông qua các nhà trí thức của làng, các nhà nghiên cứu chuyên ngành tại Hội thảo khoa học. Hội thảo này sẽ tổ chức sau khi bản thảo đã hoàn thành.

4. Ban soạn thảo cũng sẽ nghiên cứu mời thêm vào Ban biên soạn một số người có khả năng viết tốt và bổ sung thêm một số học giả nhà nghiên cứu uy tín khác.

5. Trang tin www.langleson.net là kênh truyền thông chính thống công bố nội dung và các sự kiện liên quan đến công trình xây dựng cuốn "Địa chí làng Lệ Sơn"

Tác giả bài viết: Ban biên tập (Trích từ email của anh Lê Trọng Đại)