Lời giới thiệu công trình Địa chí Làng Lệ Sơn

Địa chí Làng Lệ Sơn đã chính thức xuất bản và công bố rộng rãi ra công chúng, dưới đây là lời giới thiệu do PGS.TS Lương Ngọc Bình chấp bút.Website www.langleson.net nơi cung cấp nhiều cứ liệu quan trọng cho Địa chí Làng Lệ Sơn, góp phần vào thành công của công trình này

Tác giả bài viết: Ban biên tập