Địa chí Làng Lệ Sơn: Nhà ở

Giới thiệu phần Nhà ở được trích trong bản thảo địa chí Làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại

.

Tác giả bài viết: Lê Trọng Đại