Danh sách các hộ gia đình Lệ Sơn tại Khánh Hoà, Nha Trang

Danh bạ đồng hương Lệ Sơn tại Khánh Hòa, Nha Trang. Cập nhật đến ngày 31.5.2012
.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thanh