Văn hóa hồn quê

Xin gửi tới trang web langleson.net bài thơ tự sáng tác. Tôi tên là Nguyễn Thanh Trung thôn Đình Miệu. Hiện đang sinh sống tại làng.

Rồi có ngày tôi trở lại dòng sông
Thả chiếc lờ bắt vài con cá nhỏ
Đốt lửa lên mấy đứa quây quần lại
Ôn chuyện xưa thuở cắt cỏ chăn bò.

Chờ tháng tư xối xã mưa tuôn
Í ới gọi nhau xách xồ đi bắt rạm
Khi dông nổi rạm bắt đầu kết lại
Bơi cùng nhau thành những cái bè.

Lũ chúng tôi ngược xuôi tìm nhái bén
Buộc ngang lưng làm mồi nhử rồi câu.
Cảnh thanh bình cứ thế qua mau
Giờ nghĩ lại chao ôi sao nhớ thế.

Khoai Đồng chăm tròn, to, bùi ngậy
Đốt lửa lên mặt nhọ dọc ngang
Ruộng Bồ Bồ năn, lác ngang đầu
Chim làm tổ quây ngang mặt nước.

Giờ quê hương đã đổi thay nhiều lắm
Đường bê tông đã thế chổ lối mòn
Cảnh mưa dầm không còn khiếp như xưa
Cầu Văn Hóa nối đôi bờ thương nhớ
Khói nhà máy vờn quanh đỉnh núi
Quê hương nghèo thay đổi lớn từ đây.
Tháng 4/2016

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Trung