Thăm Rắc Lây

Bài thơ gửi cháu gái với lời động viên đầy yêu thương trìu mến của ông trong một chuyến về thăm Raclay.
         THĂM  RẮC  LÂY

          Con đưa tôi về thăm Rắc Lây
          Đường xa hun hút - niềm vui đầy
          Nắng rát cao nguyên .-  chiều lộng gió
          Đất đỏ ba zan gió cuộn bay .
 
           Xe nghỉ  -  nhâm nhi ly café
           Ban mê chiều tím đến sy mê
           Thấp thoáng đồi xa tòa tháp cổ
           Vẫy lời mời gọi du khách về .
 
           Palay*thấp thoáng phía đồi xa
           Chapi * thoảng gió ánh trăng ngà
           Vĩnh Nghi vịnh hẹp thuyền san sát
           Tôi nghĩ nằm mơ – đây Rắc Lây !
 
            Ơi cháu gái nhỏ cùng quê tôi
            Buồn chi buồn rứa hởi cháu ơi
            Đất nước còn bao miền đất lạ
            Đắm say khám phá để quên buồn !
            
            Chú thích:
             1. Palay* :  Thôn , xóm ( Theo tiếng RacLay )
             2. Chapi  :  Một nhạc cụ của người RacLay  
             3. Tìm hiểu thêm về Raclay http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/a/book/Pages/books/diachilamdong/noidung/phan1/CHUONG2-7.htm

Tác giả bài viết: D . T , 2015