Thế đứng Lệ Sơn

Bài thơ sắc nét của tác giả Phạm Xuân Thạnh về dáng đứng Lệ Sơn
Dãy núi lèn tạo một nét đứng, 

Đường xe lửa vạch một nét xuyên 

Sông Gianh uốn quanh 

Nét cong huyền diệu 

Nét sơn 

       Nét thủy 

            Lệ Sơn mình. 

Người Lệ Sơn 

Con trai cứng như nét sơn 

Con gái dịu hiền nét thủy 

Bao đời nay vẫn thế 

Trời đất đâu có giận hờn!

Một nét thôi 

Một nét càn khôn tạo dựng 

Cho Lệ Sơn muôn ngàn thế đứng 

Vượt thời gian 

           Xanh mãi Lệ Sơn mình 

Tác giả bài viết: Phạm Xuân Thạnh