Nguyên Tiêu

Chùm thơ ca ngợi cảnh đẹp của tiết trời Nguyên Tiêu do tác giả Trương Phong Trần cảm tác
NGUYÊN TIÊU
 
Trăng sáng , trời trong , lá vịn cành
Sắc khoe , hương toả , rộn vườn thanh
Nguyên tiêu bạn ở muôn trùng thẳm
Vọng Nguyệt ta đi bước chẳng đành
Rượu vắng tri âm sao chát đắng
Thơ không xướng hoạ lọ tàn canh
Nỗi niềm tao ngộ hoài vương vấn
Dì gió giùm ta gửi ngọn ngành
 
Nguyên Tiêu Ất Mùi - 2015

 

Tác giả bài viết: Trương Phong Trần