Nắng

Nghe tin miền Trung nắng nóng , tác gả Lương Duy Thắng đã gửi tới LLS bài thơ chan chứa tình cảm yêu mến với quê hương.
Nắng chì mà nắng chói chang

Nắng như đổ lửa xuống làng Lệ Sơn

Cầu trời xin hãy gia ơn

Làng tôi đã chịu, bao cơn khó rồi

Mưa thì lụt trắng đất trời

Nắng thì hạn hán ruộng vườn héo khô.

Trời ơi! Chư biết khi mô?


Qua cơn bỉ cực,bến bờ thái lai.

Tác giả bài viết: Lương Duy Thắng