Bài thơ Ngẫu hứng xuân

Một chút tình riêng gửi cố hương. ..Bài thơ đầy ngẫu hứng xuân của tác giả Lê Sơn Trần.
Bài viết cùng tác giả đã đăng:
1.Đình Làng Lệ Sơn: Ký ức và suy ngẫm.

Tác giả bài viết: Trần Lê Sơn (kyucxua247@gmail.com)