Thư mời khánh thành Chùa quê hương

Qua một quá trình vận động, được sự đồng ý của Thường trực Đảng ủy xã Văn Hóa, sự cho phép của UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đại gia đình bà Nguyễn Thị Ả, đã tổ chức việc phục dựng công trình văn hóa tâm linh - Chùa Phúc Tự thành công. Do đó ngày 07 tháng 4 năm 2016, Chùa Phúc Tự đã được UBND tỉnh Quảng Bình ra Quyết định công nhận Chùa Phúc Tự là cơ sở thờ tự Phật giáo. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình đã đứng ra tổ chức Đại lễ khánh thanh bổ nhiệm trụ trì chùa Phúc Tự trong 2 ngày 23 và 24 tháng 4 năm 2016. Ban tổ chức đại lễ gửi thư mời tất bà con làng Lệ Sơn ở trên mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài (nếu có điều kiện) về quê hương để tham dự đại lễ.

 
THÔNG TIN VỀ ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH CHÙA PHÚC TỰ
 
      Để thỏa lòng tâm nguyện của bà bà con nhân dân thôn Phúc Tự nói riêng và toàn xã Văn Hóa nói chung. Sau khi công trình chùa Phúc Tự đã hoàn thành. Ngày 16 tháng 3 năm 2016, Bà Nguyễn Thị Ả đã viết giấy hiến tặng toàn bộ công trình cho Chính quyền và nhân dân xã nhà. 

Dưới đây là nội dung giấy hiến tặng của bà Nguyễn Thị Ả (Mệ Danh), Công văn công nhận cơ sở thờ tự Phật giáo và thư mời bà con tham dự đại lễ.
    
 1. GIẤY HIẾN TẶNG
                                  
                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                   GIẤY XIN HIẾN TẶNG CÔNG TRÌNH
 
         Kính gửi: UBND xã Văn Hóa
         Đồng kính gửi: UBND huyện Tuên Hóa
         Tôi tên là Nguyễn Thị Ả, 89 tuổi
         Quê quán và trú quán: Thôn Phúc Tự xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tôi xin trình bày nguyện vọng như sau:

          Ở quê tôi có chùa Phúc Tự là công trình văn hóa Phật giáo được cư dân làng Lệ Sơn xây dựng vào khoảng đầu thế kỷ XVI, trùng tu vào giữa thế kỷ XVIII. Đây là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của các tăng ni, phật tử và bà con nhân dân. Đặc biệt, đây là nơi chi bộ Đảng  - Tổ chức tiền thân của Đảng bộ xã Văn Hóa, Ủy ban cách mạng Lâm thời, Ban Vận động thành lập Mặt trận Việt Minh xã Lệ Sơn làm việc trong thời gian đầu sau Cách mạng Tháng Tám 1945 để lãnh đạo nhân dân kháng chiến, xây dựng và bảo vệ quê hương. Đồng thời trong một thời gian dài, đây cũng là trường học cho nhiều thế hệ học sinh các nơi học tập. Trải qua mấy trăm năm tồn tại, do thiên tai, bão lụt, do chiến tranh tàn phá nên công trình đã bị hư  hại hoàn toàn.

        Với tấm lòng biết ơn các bậc tiền nhân và mong muốn được khôi phục những giá trị văn hóa của tổ tiên để lại, thực hiện phương châm xã hội hóa các hoạt động văn hóa của Đảng và Nhà nước; được sự đồng ý của Ban thường trực Đảng ủy xã Văn Hóa và sự cho phép của UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cùng với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tôi đã xây dựng lại công trình Phúc Tự - một công trình văn hóa, một di tích lịch sử văn hóa và Cách mạng của quê hương.

        Đến nay, công trình đã hoàn thành. Với tâm nguyện đóng góp một phần nhỏ bé vào sự nghiệp xây dựng quê hương, tôi xin hiến tặng toàn bộ công trình văn hóa Phúc Tự cho Chính quyền và nhân dân xã nhà, bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Thị Ả và toàn bộ công trình trên đất.

       Tôi mong UBND xã Văn Hóa tiếp nhận công trình do tôi hiến tặng và thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với công trình để đưa công trình của quê hương Văn Hóa anh hùng vào việc góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng cho các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ; đưa công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh, hướng thiện cho bà con nhân dân, qua đó góp phần xây dựng tinh thần nhân ái, vị tha, hỷ xả trong mỗi con người để giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết và thắt chặt tình làng, nghĩa xóm trong bà con nhân dân địa phương.

        Công trình văn hóa Phúc Tự là nơi cao ráo, ít bị lũ lụt, nên tôi cũng đã và tiếp tục xây dựng một thư viện nhỏ bao gồm nhiều sách, tạp chí trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, khoa học, để bà con và các cháu có nhu cầu tìm hiểu, học tập mở rộng tri thức, phục vụ học tập, sản xuất kinh doanh, xây dựng quê hương. Đề nghị UBND xã hướng dẫn bà con bảo quản cho tốt để sử dụng lâu dài.

      Tôi xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ cuả UBND xã Văn Hóa, UBND huyện Tuyên Hóa đối với nguyện vọng của tôi.
                                                                                  Văn Hóa, ngày 16/3/2016
                                                                                        Người viết giấy


                      
                                                                                      Nguyễn Thị  Ả
 
 
 

2. CÔNG VĂN CỦA UBND TỈNH QUẢNG BÌNH:
 
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG BÌNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    

Số: 460/ UBND-NC
V/v công nhận Chùa Phúc Tự (xã Văn Hoá,
 huyện Tuyên Hóa) là cơ sở thờ tự Phật giáo
 
           Kính gửi: - UBND huyện Tuyên Hoá
                           - Bà Nguyễn Thị Ả (thôn Phúc Tự, xã Văn hóa, huyện Tuyên hóa, tỉnh Quảng Bình
 
UBND tỉnh nhận được Công văn số 145/ UBND ngày 23/3/2016 của  UBND huyện Tuyên Hóa; Công văn số 411/SNV–TG ngày 07/4/2016 của sở Nội vụ đề nghị công nhận Chùa Phúc Tự là cơ sở thờ tự Phật giáo.

Sau khi xem xét Đơn xin hiến tặng công trình Chùa Phúc Tự của bà Nguyễn Thị Ả, trú tại thôn Phúc Tự xã Văn hóa, huyện Tuyên Hóa, Công văn số 07/UBND  ngày 123/3/2016 của UBND xã Văn Hóa và ý kiến Ban trị sự GHPG Việt Nam tỉnh; đề nghị của UBND huyện Tuyên Hóa và sở Nội vụ tại công văn nói trên, UBDN tỉnh có ý kiến như sau:

-  Công nhận Chùa Phúc tự (tên cũ là chùa Vĩnh Phúc), địa chỉ:  xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình là cơ sở thờ tự Phật giáo.

-   Giao UBND huyện Tuyên Hóa chỉ đạo bàn giao công trình Chùa Phúc Tự, chủ trì phối hợp với Ban Tôn giáo và các ngành có liên quan hướng dẫn tổ chức quản lý Chùa Phúc Tự theo đúng quy định của pháp luật và Hiến chương của Giáo hội Phật giáoViệt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh cho tín đồ phật tử và nhân dân trên địa bàn
.

                                                                    TM.  ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                          KT. CHỦ TỊCH
                                                                          PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                          Trần Tiến Dũng
                                                                      (đã ký và đóng đấu)
 

 
3. THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ KHÁNH THÀNH VÀ BỔ NHIỆM TRỤ TRÌ CHÙA PHÚC TỰ

 

 

Tác giả bài viết: Nguồn tin: Lê Trọng Đại