Đổi nắng, viết cho ngày 20/10

Giới thiệu bài thơ Đổi nắng của tác giả Nguyễn Văn Thuận, thôn Thượng Phủ, hiện là Trưởng Ban liên lạc tù Phú Quốc - Tỉnh Gia Lai

Từ trái qua phải: Thanh Lâm (Xóm Bàu) - Minh Hùng (Trung Làng) - Văn Thuận *(Thượng Phủ)

ĐỔI NẮNG

Cách nhau có một vườn đồi

Mà cơn mưa chẳng chia đôi cho đành

Vườn cà phê em biếc xanh

vườn nhà anh nắng héo cành khổ chưa

Hai đồi bên nắng bên mưa

Em ơi bên ấy nước thừa chia đôi

Áo em đã ướt mất rồi

Cho anh cõng nắng sang đồi em phơi

Em cầm một chút năng thôi

Cho anh đổi ít mưa rơi vườn nhà

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thuận