Tìm lại mái đình xưa

Giới thiệu bài thơ của tác giả Bùi Thị Uyên

Đình làng ! Ơi Đình làng!

Ký ức ngày xưa

Nay còn đâu!

Nét rêu phong cổ kính

Này còn đâu!

Mái đình cong uốn lượn

Nghê chầu – Phượng múa – Rồng bay

Hàng xà cừ, đứng đợi bao lâu?

Mong một mái đình cháu con sum họp

Hai cột cổng đình ngơ ngác

Chẳng có đình, chẳng biết đón đưa ai

Làng Lệ Ta ơi! Hãy hướng tương lai

Tìm lại mái đình xưa

Tìm lại những gì đã mất

Lớp lớp Trẻ thơ bao ngày hy vọng

Bao tấm lòng dân ngày tháng chờ mong

Hãy cùng nhau chung sức chung lòng

Khôi phục lại ngôi đình làng Lệ

Ngày xưa khó khăn lo miếng cơm manh áo

Nay đủ đầy rồi cùng xây dựng quê hương ./.


Trích từ bài thơ của tác giả Bùi Thị Uyên trong Hương sắc Cao Lao ấn hành năm 2008. Người sưu tầm xin mượn phép thay lại danh từ để cổ động cho Đình Làng Lệ Sơn trong giai đoạn chuẩn bị phục dựng.

Tác giả bài viết: Bùi Thị Uyên, sưu tầm bởi Lê Minh