Vình Động Chân Linh

Giới thiệu bài thơ Vịnh Động Chân Linh do anh Lê Chiêu Chung gửi tặng bạn đọc chuyên trang 
Lệ Sơn nổi tiếng động Chân Linh

Đá cục sóng đôi kheo tạc hình*

Tiên nữ cong mình khoe cánh điểu**

Đạo tăng ngẫng mặt ngắm hùng tinh***

Chênh vênh cổ miếu**** lưng lèn biếc

Lởm chởm vòm hang nhũ thạch xinh

Dáng núi, bóng mây chìm đáy nước

Sơn kỳ thủy tú cảnh sinh tình.


Ghi chú:

* Có 2 hòn đá hình tiên nữ và hình đạo sĩ;

** Tiên nữ là cô gái đẹp ở trên trời có cánh và bay được (cánh điểu là cánh chim);

*** Hùng tinh là chùm sao Bắc đẩu, người đạo sĩ thường xem chòm sao này để đoán vận khí của trời đất (chiêm tinh), ý nói đạo sĩ ngẩng mặt nhìn về phương bắc;

**** Miếu có tên là miếu Tiên nữ, miếu Bà hoặc miếu Chân Linh, nay chỉ còn phế tích./.

 

Tác giả bài viết: Lê Chieu Chung