Nhớ về nguồn cội

Giới thiệu bài thơ của cố nhà giáo Lương Ngọc Đệ, do thầy giáo Cảnh Giang biên tập vào thời điểm ngày 25/7/2013
Lời tác giả: Nhân kỷ niệm một năm ngày mất của cố thầy giáo Lương Ngọc Đệ vào ngày 26/7/2012, tức là 8/6 Nhâm Thìn, Cảnh Giang xin trân trọng kính giới thiệu đến báo Làng bài thơ của Thầy: "Nhớ vê cội nguồn". Bài thơ là tiếng lòng của Thầy nhắc nhở cháu con luôn hướng vê cội nguồn, để đóng góp tài năng,  xây dựng quê hương Lệ Sơn ngày càng giàu đẹp phồn vinh.
 
 
          NHỚ VỀ CỘI NGUỒN
 
Nhớ về tiên tổ Ông cha

Quê từ Thanh, Nghệ đi ra Ninh Bình

Cũng dòng khoa bảng anh minh

Cũng quan Văn Võ triều đình quý công

Cùng nhau hội tụ đất rồng

Sinh cơ lập nghiệp  nối dòng dài lâu

Nguyễn Huy Tưởng - Lạng đồng hầu *

Văn Hành- Cảnh Huống mở đầu quê hương

Lệ Sơn tên đất tên làng

Đẹp hòn núi Vải phượng hoàng dừng chân

Hỡi người đất  Lệ làng Văn

Hướng về nguồn cội góp phần điểm tô.
 
Lương Ngọc Đệ
 
…………………………………………………………
 
* Các vị Lê Văn  Hành, Trần Cảnh Huống đồng khai canh làng năm 1471. Năm 1480 tiền nhân Nguyễn Huy Tưởng- Lạng đồng hầu tri châu Bố Chính Trắc Đại Điền Thổ, đặt tên làng Lệ Sơn. Sau trở thành Quan Bảo Thổ Thành Hoàng Làng Lệ Sơn.       

Tác giả bài viết: Cảnh Giang