Hình ảnh trưa hè tháng 6 năm 2014 ở Lệ Sơn

Tổng hợp những bức ảnh hè năm 2014 trên quê hương Lệ Sơn.

Đường liên thôn đã được bê tông hóa


Cảnh khu vực nhà máy xi măng nhìn từ trên cao


Đường xóm, một số xóm chưa được bê tông nhưng có rảiddass dăm
Đường tàu lửa


Đường nối với thôn Thượng Phủ


Đoạn Đình Đá nhìn từ ngoài vào trong


Vườn cây Lệ Sơn ngút ngàn màu xanh


Rào nước Mội vẫn đầy nước và lau


Bên sông


Vươn cây vẫn còn dấu tích của bão số 10


Cầu Văn Hóa, bắc qua sông gianh

Người xưa đã về ...


Lối nhà ra xóm Rooc

Tác giả bài viết: Ngọc Long