Hang Oong, một thắng cảnh thiên nhiên độc đáo của Làng Lệ Sơn

Những hình ảnh về Hang Oong, Làng Lệ Sơn, Tuyên Hóa, Quảng Bình
.

Tác giả bài viết: Trần Đức Lưu - Hiệu đính Ngọc Long