Cảnh quê Lệ Sơn những năm 2009 (Phần 1)

Một số bức ảnh chân thực về Lệ Sơn những năm 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Hải