Bài thơ Nói với tri âm

“ Rượu ngon không có bạn hiền Không mua không phải không tiền không mua ”
NÓI VỚI TRI ÂM
 
“ Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua ”
 
Người ở nơi đâu :

 
- Chân trời ?
- Góc bể ?

 
Để riêng ta chìm trong sầu nhớ
Chiều nay .
 
Chiều nay…
Một khối buồn vương với gió mây
Ta ngồi đó cho thân thành tượng đá
Rồi ngòi bút run lên
Tâm hồn run lên
Trái tim run lên
Run lên
Run lên
Tất cả
Run lên tất tả
Run lên dòng chữ viết thành
Run lên cuộc đời như tia nắng mong manh .
 
Chiều nay
Nếu người có về đây sau cuộc viễn hành
Có ghé thăm ta
Có sầu
Có khóc
Hãy đọc những vần thơ lọc từ nước mắt
Của sầu
Của nhớ
Của thương
Khi người đi biền biệt canh trường
Để hiểu thêm người
Còn dang dở
Mộng
Bốn phương !
 
1982-2014
                                               

Tác giả bài viết: TRẦN ĐỨC HƯỜNG