Video hội diễn văn nghệ tại Lệ Sơn năm 2009 (phần 1)

Giới thiệu video hội diễn văn nghệ tại Lệ Sơn được tổ chức vào ngày 2/9/2009
Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Tác giả bài viết: Ban biên tập