Giới thiệu Hội đồng hương Lệ Sơn tại Hà Nội

Giới thiệu Hội đồng hương Lệ Sơn tại Hà Nội
Hội đồng hương Lệ Sơn tại Hà Nội được thành lập ngày 23/2/1993. Đến nay Hội tròn 19 tuổi. Ngày họp đầu tiên được ghi lại là ngày 23/2/1993.

Tại khoá đầu tiên, Ban chấp hành đã bầu Ông Nguyễn Tiến Bàu làm chủ tịch danh dự, Ông Lê Hữu Khôi làm chủ tịch Hội.

Khoá tiếp theo Ban chấp hành bầu ông Lương Hữu Đặng làm chủ tịch Hội. Khoá hiện nay Ban chấp hành đã bầu Ông Lương Ngọc Thìn làm chủ tịch Hội.

Theo con số thông kê năm 2000 thì Hội đồng hương Lệ Sơn tại Hà Nội có 162 hộ gia đình với hơn 300 nhân khẩu. Nhiệm vụ chính của Hội đồng hương là động viên, giúp đỡ các gia đình khó khăn, lo việc hiếu hỉ. Tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương như ủng hộ lụt bão, đóng góp tham gia lễ đón nhận danh hiệu xã anh hùng lực lượng vũ trang.


Hàng năm Hội đều tổ chức sinh hoạt, gặp mặt đầu năm. Địa điểm thường tổ chức là trường Đại học kinh tế, Hà Nội.

Ban chấp hành Hội hiện nay bao gồm:

- Lương Ngọc Thìn - chủ tịch Hội - S
ĐT:  0913222213
- Lương Hữu Đăng - Phó chủ tịch
- Lê Ngọc Trí - Phó chủ tịch
- Trần Hữu Khách -Phó chủ tịch
- Lê Đình Khôi - chủ tịch danh dự

Một số hình ảnh gặp mặt đầu năm 2012 của Hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Lương Ngọc Thìn