Video văn nghệ chào mừng ngày lễ quốc khánh năm 2009 ( Phần 2)

Giới thiệu video sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày lễ quốc khánh ở Lệ Sơn.
Video Hội diễn văn nghệ phần 1 tại đây.

Video 6


 
Video 7
Video 8Video 9Video 10

Tác giả bài viết: Ngọc Long