Thương nhớ ông

Giới thiệu bài thơ "Thương nhớ ông" của cụ Lê Hữu Phú, khi biết tin cụ Lương Vẹ, xóm Bàu ra đi ngày 10-8-2012 (tức ngày 23-6 Nhâm Thìn).
Lời Ban biên tập: Sau khi biết tin cụ Lương VẸ (thường gọi là cụ Báu), thân sinh của chị Lương Thị Báu, Lương Hải Nam, Lương Thị Hải ... Ngụ tại thôn Bàu, đã ra đi về cõi vình hằng hồi 17 giờ ngày 10-8-2012 (tức ngày 23-6 Nhâm Thìn). Thọ 81 tuổi. Ông Lê Hữu Phú đã gửi bài thơ tiễn biệt Ông tới Làng Lệ Sơn trực tuyến. Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu.

 
THƯƠNG NHỚ ÔNG

Nghe tin ông đã ra đi

Mà tôi thương tiếc ngậm ngùi làm sao

Mới ngày đó thấy ông khỏe mạnh

Tay mân mê vấn điều thuốc lào

Chén chè, chén rượu rót đầy

Kể nhau câu chuyện ân tình ngày xưa

Giờ đây bóng cũ ngày thơ

Thời gian còn lại bạc phơ mái đầu .

Nén nhang thương tiếc với nhau .

Chút tình tri ngộ - Nỗi sầu thiên thu *Lê Phú, ngày 10/8/2012

* Lời  Nguyễn Văn Đạo

Tác giả bài viết: Lê Hữu Phú