Những hình ảnh về cơn lũ số 2 ở làng Lệ Sơn ngày 16/10/2013

Những bức ảnh ghi lại khung cảnh tràn ngập nước ở Lệ Sơn trong cơn lũ thứ 2 của năm do tác giả Tiến He thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
.

Tác giả bài viết: Ngọc Long (Tổng hợp)