Những hình ảnh người dân Lệ Sơn nhận hàng cứu trợ sau cơn lũ lịch sử năm 2010

Những hình ảnh người dân Lệ Sơn nhận hàng cứu trợ sau cơn lũ lịch sử năm 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Ngọc Long