Những hình ảnh mới nhất về công trình xây dựng cầu Văn Hóa ngày 12/6/2013

Những bức ảnh mới nhất về công trình xây dựng cầu Văn Hóa do tác giả Lương Duy Hùng thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

Tác giả bài viết: L­ương Duy Hùng