Những hình ảnh mới nhất ở Lệ Sơn sau khi siêu bão Wutip tràn vào làng (Phần 2)

Những hình ảnh mới nhất ở Lệ Sơn sau khi siêu bão Wutip tràn vào làng. Phóng sự do tác giả Tiến He thực hiện
Bài viết liên quan đã đăng:
1. Những hình ảnh mới nhất về Lệ Sơn sau khi siêu bão Wutip tràn vào làng (Phần 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Tác giả bài viết: Tiến He