Những hình ảnh mới nhất về Lệ Sơn sau khi siêu bão Wutip tràn vào làng (Phần 1)

Tổng hợp một số hình ảnh mới nhất về Lệ Sơn sau siêu bão Wutip tràn vào làng.

Click chuột vào ảnh trên để phóng to bảng số liệu thiệt hại
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thanh Toàn