Một vài hình ảnh về ngày chạp Họ của họ Nguyễn Đại Tôn, làng Lệ Sơn

Một vài hình ảnh chạp họ Nguyễn Đại Tôn, do BS.Nguyễn Tư Thê về tham dự và ghi nhận
Ngày 2 -12 (âm lịch), tức ngày 2-1-2014, toàn bộ các dòng họ ở Lệ Sơn đều diễn ra hoạt động chạp họ. Dưới đây là một vài hình ảnh ghi lại khung cảnh chạp Nguyễn Tộc Đại Tôn, một trong những dòng họ có đông con cháu thành đạt của bát đại tính ở làng Lệ Sơn.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Tư Thế