Một số hình ảnh thi công nhà máy xi măng Quảng Phúc trên địa bàn xã Văn Hóa

Công trường xây dựng nhà máy xi măng Quảng Phúc, trên địa bản xã Văn Hóa đang diễn ra hết sức khẩn trương. Một số hình ảnh về công trường được cán bộ công ty cổ phẩn CONINCO THĂNG LONG ghi lại vào tháng 6/2012

Nhà nghiền than: Thi công đào đất hố móng hạng mục 612 

Si lô Clinker: Thi công lắp dựng cốt thép, ván khuôn thành ngoài hạng mục 316 

Si lô thứ phẩm: Thi công lắp dựng cốt thép sàn cos +9.800 hạng mục 581

Nhà làm nguội Clinker: Thi công lắp dựng cốt thép đáy và thành hầm cos -5.400 m của hạng mục 315

Thi công lắp dựng ván khuôn Si lô Clinker thứ phẩm đến cos +9.800

Nhà làm nguội Clinker : Thi công lắp dựng cốt thép, ván khuôn các móng JC trục 7~13/D~L của hạng mục 315 

 Nhà nghiền than: Thi công lắp dựng cốt thép móng JZL-1,2,3 hạng mục 61

Tác giả bài viết: Mạnh Hùng