Hình ảnh một số trái cây và con người Lệ Sơn

Những hình ảnh về làng vườn và con người Lệ Sơn

Ổi đầu mùa ở Lệ Sơn


Mùa bưởi ở Lệ SơnĐầm sen

Các Mẹ, các Chị tổ chức đi thăm nom các gia đình khi có sự kiện

Gương mặt người Lệ Sơn

Tác giả bài viết: Ngọc Long