Thiếu tướng Hoàng Sâm và những đóng góp của ông trong lịch sự quân sự Việt Nam

Thiếu tướng Hoàng Sâm và những đóng góp của ông trong lịch sự quân sự Việt Nam

.

Tác giả bài viết: Lê Trọng Đại