Lời cảm ơn và danh sách đóng góp xây dựng nhà thờ Cố Sáng

Thông báo danh sách đóng góp nhà thờ dòng họ Cố Sáng
.

Tác giả bài viết: Nguyễn Mạnh Hùng