Những bức ảnh đẹp về Động Chân Linh

Những bức ảnh đẹp về Động Chân Linh của tác giả Lê Hồng Minh, con gái Bác Lê Dần

Chị Trần Thị Duyên (con Mệ Mạnh) trên đường lên Động Chân Linh
 

Đường lên Động Chân Linh
 

Giếng thần
 

Từ Động Chân Linh nhìn ra sông Gianh
 

Làm lễ cúng tại Động Chân Linh
 

 

Thầy Trần Xuân Quế chủ trì lễ cúng
 

Anh Nguyễn Thanh Sơn chụp ảnh tại Cầu Văn Hóa
 

 

Tác giả bài viết: Hồng Minh