Một số hình ảnh mới trên quê hương Lệ Sơn, năm 2016

Một số hình ảnh phản ánh cuộc sống mới trên quê hương Lệ Sơn, năm 2016

Chùa Phúc Tự đã được phục dựng lại
 
 
Con em xa quê về đi Chùa 
 
 
 
 
Sông Gianh ngày nay
 
 
Cây Da Bàu đã được xây kè
 
 
Chị em phụ nữ Thôn Bàu hôm nay
 
 
Thế hệ trẻ Thôn Bàu ngày nay
 
 
Đôi ngũ giáo viên xã nhà ngày nay
 
 
Các thầy cô trường cấp 1 xã Văn Hóa
 
 

 

Tác giả bài viết: Đông Hưng