Danh sách các Thạc sỹ là con em Làng Lệ Sơn

Danh sách được cập nhật liên tục theo thư tự thông tin Ban biên tập biết được về các thạc sỹ. Cập nhật mới nhất: Thạc sỹ Lương Thị Thu Uyên và Lương Văn Đức

Song song với chuyên mục Danh sách các PGS.TS của Làng, Ban biên tập chuyên trang tiếp tục xây dựng danh sách các thạc sỹ đang hoạt động trên tất cả các lĩnh vực. Việc có một danh sách đầy đủ các thạc sỹ của làng là rất quan trọng, nhờ đó sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh của quê hương trong mắt bè bạn; tạo ra các tấm gương sáng cho thế hệ tiếp theo; đồng thời tạo cơ hội cho các thạc sỹ giúp đỡ nhau trong công việc cũng như có điều kiện giúp đỡ quê hương được nhiều hơn. Tuy nhiên, để có được danh sách đó là một công việc rất khó khăn, ngoài tầm với đối với Ban biên tập nếu chưa được các thạc sỹ của Làng giúp đỡ

Ban biên tập kính mong các thạc sỹ của Làng hưởng ứng mong muốn của trang tin langleson.net bằng cách gửi email cho Ban biên tập về một số thông tin cá nhân của mình. Thông tin xin gửi tới địa chỉ chuyentrang@langleson.net.

Nội dung thông tin gồm:
- Họ và tên;
- Ngày sinh
- Chuyên ngành đào tạo;
- Nơi bảo vệ
- Năm bảo vệ
- Đơn vị công tác hiện tại;
- Số điện thoại;
- Hộp thư điện tử Email

Xin chân thành cám ơn

Ban biên tập
 

1. Nguyễn Thế Thành

Sinh ngày: 4/12/1981 tại Huế
Chuyên ngành: Tai Mũi Họng
Nơi bảo vệ: Trường Đại học Y khoa Hà Nội
Năm bảo vệ: 2010
Hiện công tác tại: Trường Đại học y Khoa Huế
Tel :
0905 48 58 58
Email : drthanhtmh@gmail.com

 

2. Lương Thị Lan Huệ

Sinh ngày: 23/03/1976 tại Lệ Sơn
Chuyên ngành: Triết học
Nơi bảo vệ: Viện triết học, Viện Khoa học Việt Nam
Năm bảo vệ: 2008
Hiện công tác tại: Trường Đại học Quảng Bình
Tel :
0913741209
Email : lanhue.qbu@gmail.com
 

3. Lê Trọng Đại

Sinh ngày: 14/5/1963. tại Lệ Sơn
Chuyên ngành: Lịch sử thế giới cận hiện đại
Nơi bảo vệ: Đại học Sư phạm Huế
Năm bảo vệ: 2004
Hiện công tác tại: Trường Đại học Quảng Bình
Tel :
Email : letrongdaidhqb@gmail.com


4. Lương Hồng Văn

Sinh ngày: 10/10/1962 tại Lệ Sơn
Chuyên ngành: Ngữ Văn
Nơi bảo vệ: Đai học sư phạm Vinh
Năm bảo vệ: 1995
Hiện công tác tại: Trường Đại học Quảng Bình
Tel : 0912386172
Email : luonghongvanqbu@gmail.com


5. Lương Thị Cảnh
Sinh ngày: 2/9/1956 tại Lệ Sơn
Chuyên ngành: Triết học
Nơi bảo vệ: Học Viện Chính Trị Quốc gia Hà Nội
Năm bảo vệ: 2000
Hiện công tác tại: Đại học Khoa học Huế
Tel : 0914173739
Email : luongthicanh@yahoo.com


6. Trần Thị Thanh Liêm
Sinh ngày: 2/9/ tại Lệ Sơn
Chuyên ngành: Tiếng Trung
Nơi bảo vệ: Trường Thương mại ĐH Quốc tế Châu Á
Năm bảo vệ: 1997
Hiện công tác tại: Đại học Đại Nam
Tel :  0987 641 698

Email : thanhliemdainam@yahoo.com

7. Lê Địch Trung
Sinh ngày: 9/10/1981
Quan hệ gia đình: Con anh Lê Quốc Cường Phó Giám đốc sở Giao thông QB, cháu nội ông Phú
Chuyên ngành: Thac sĩ cầu đường bộ
Nơi bảo vệ: Tại Trường Đại học Vận tải Giao thông Hà Nội
Năm bảo vệ: 6/2012
Hiện công tác tại: Sở giao thông QB
Tel :  0905 991 081
Email : dichtrung@gmail.com

8. Lương Trọng Hiếu
Quan hệ gia đình: Con anh Lương Xuân Trung, cháu nội ông Hậu,Thượng Phủ
Sinh ngày: 19/4/1983
Chuyên ngành: Thạc sĩ cầu đường bộ
Nơi bảo vệ: Trường Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh
Năm bảo vệ: 2011
Hiện công tác tại:
Tel :  01222422745
Email : dichtrung@gmail.com


9. Trần Như Hiền
Quan hệ gia đình: con PGS TS Trần Vĩnh Tường
Sinh ngày: 2/6/1982
Chuyên ngành: ThS Lịch sử Việt Nam
Nơi bảo vệ: Đại học sư phạm Huế
Năm bảo vệ: 2007
Hiện công tác tại: Khoa giáo dục chính trị ĐHSP Huế
Tel :  0914112212
Email : trannhuhiendhsphue@gmail.com


10. Lê Minh Ngân
Quan hệ gia đình: Con trai ông Lê Văn An và bà Lương Thị Mai (Hà Thâu)
Sinh ngày: 05/10/1969
Chuyên ngành: Thạc sĩ Kinh tế
Nơi bảo vệ: Đại học quốc gia Hà Nội
Năm bảo vệ: 3/2010
Chức vụ: Giám đôc Sở tài nguyên môi trường Quảng Bình
Tel :  09837150xx
Email :

11.  Hoàng Thị Mỹ Sen
Quan hệ gia đình:

Sinh ngày:
Chuyên ngành: Ths văn học
Nơi bảo vệ:
Năm bảo vệ:
Nơi công tác: Trường CĐSP Bình Phước
Tel : 
Email :

12. Lê Thị Thơ
Quan hệ gia đình: con ông Lê Văn Quảng (thôn trung làng).
Sinh ngày:
Chuyên ngành: Ths Sử học (thủ khoa)
Nơi bảo vệ:
Năm bảo vệ:
Chức vụ:
Tel : 
Email :

13. Nguyễn Khánh Hoà
Quan hệ gia đình: Cháu ông Lê Văn Quảng
Sinh ngày:
Chuyên ngành: Ths kinh tế tại Anh
Nơi bảo vệ:
Năm bảo vệ:
Nơi công tác: Giảng viên ĐH Kinh tế Luật TP HCMTel :  09837150xx
Email :

14. Lương Thị Thu Uyên
Quan hệ gia đình:

Sinh ngày:
Chuyên ngành: Khoa xã hội
Nơi bảo vệ:
Năm bảo vệ:
Nơi công tác: Trưởng khoa xã hội, Trường cao đẳng sư phạm Quảng Trị
Tel : 
Email :


15. Lương Văn Đức
Quan hệ gia đình:

Sinh ngày: 1980
Chuyên ngành: Hợp tác quốc tế
Nơi bảo vệ:
Năm bảo vệ:
Nơi công tác: Cán bộ phòng hợp tác quốc tế. Trường Đại học Quảng Bình
Tel : 
Email :

16. Lương Tiến Hiệu
Quan hệ gia đình: Con ông Lương Xuân Hậu thôn Phúc Tự
Sinh ngày:
Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học
Nơi bảo vệ: Trường ĐH KHXHNV Tp. HCM
Năm bảo vệ: 2013
Nơi công tác: T49
Tel : 
Email :

Tác giả bài viết: Ban biên tập