Những món ăn ngon ở Làng Lệ Sơn

Trích từ mục "Đời sống vật chất" trong công trình Địa chí Làng Lệ Sơn của nhóm tác giả Th.s Lê Trọng Đại


.

Tác giả bài viết: Th.s Lê Trọng Đại