Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 4)

Bài viết về Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại
Bài viết kỳ trước đã đăng:
1. Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 1)
2. Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 2)
3. Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 3)


g) Miếu thờ Bùi tộc đại tôn

Miếu thờ cố Thủy tổ Bùi tộc đại tôn (không rõ tên họ), miếu cũng thờ cúng các vị Tiên tổ, Hậu tổ của Bùi tộc đại tôn Lệ Sơn. Theo tài liệu truyền khẩu thì họ Bùi ở Lệ Sơn có gốc là họ Bùi nổi tiếng ở Thanh Hóa, từng có đến 12 người đỗ Cống sỹ (Cử nhân).

Ảnh từ ngoài nhìn vào Miếu thờ Bùi tộc đại tôn

h) Miếu thờ Lương tộc đại tôn
   Miếu thờ ngài Thủy tổ Lương tộc đại tôn là Lương Phủ quân. Phủ ý ghi: “Thủy tổ khảo tiền Khai canh lập ấp sáng thỉ gia tiên, từ tượng đôn hậu thăng tiến hậu thần sắc phong “Dực bảo trung hưng linh phù chi thần” Tái gia tặng “Hộ quốc tỳ dân Đoan túc tôn thần”. Tự Bá Phiếm Lương tiên công vị tiền”(1). Bên cạnh ngài Thủy tổ, miếu còn thờ các vị Tiên tổ, Hậu tổ của Lương tộc đại tôn.

 

Miếu thờ Lương tộc đại tôn ở xứ Đồng Bàu từ ngoài cổng nhìn vào. Miếu này được xây từ năm 1943.

  1. Gia phả Lương tộc đại tôn (bản dịch)Ảnh bái đường miếu thờ Lương tộc đại tôn


                                       Ảnh Hậu chẫm miếu thờ lương tộc đại tôn. 
      Bác Lương Xuân Lai hậu duệ đời thứ 12 là Trưởng tộc đang thắp hương cho các bậc tiên tổ.

i) Miếu thờ Cao tộc đại tôn 
Miếu thờ Thủy tổ Cao tộc đại tôn, Cố thủy tổ tự là Cao Minh Thước, miếu cũng là nơi thờ cúng cả các vị Tiên tổ, Hậu tổ của Cao tộc đại tôn Lệ Sơn.


Ảnh Hậu chẫm miếu thờ Cao tộc đại tôn.

  Ảnh trên là cảnh bác Cao Thảo là hậu duệ đời thứ 8, nay là Tộc trưởng đang thắp hương cho các bậc tiền nhân trong hậu chẫm./.

Tác giả bài viết: Lê Trọng Đại