Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 3)

Bài viết về Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn của tác giả Lê Trọng Đại
Bài viết kỳ trước đã đăng:
1. Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 1)
2. Miếu thờ các họ đại tôn ở làng Lệ Sơn (Phần 2)


c) Miếu thờ Phan tộc đại tôn
         Miếu này mới được trùng tu tôn tạo lại trên nền miếu cũ. Miếu thờ cố Thủy tổ Phan tộc đại tôn là Phan Đình Cát. “Trong phủ ý ghi: Đồng khai canh sáng chỉ chu thần”(1) cùng các vị Tiên tổ, Hậu tổ của Phan tộc đại tôn Lệ Sơn
.


Miếu thờ Phan tộc đại tôn từ ngoài nhìn vào
   
d) Miếu thờ Phạm tộc đại tôn
Miếu thờ cố Thủy tổ Phạm phủ quân tự Đình Tố - Lý trưởng. “Phủ ý ghi:Thỉ tổ khảo tiền Linh doạn, Lại ty; Mông tặng đồng khai canh, nậm trứ linh ứng. Dực bảo trung hưng linh phù chi thần. Tái gia tặng Đoan túc tôn thần”(2). Ngoài ra miếu còn thờ các vị Tiên tổ, Hậu tổ của Phạm tộc đại tôn
 

  Ảnh chụp Miếu thờ chụp tại thời điểm đã xuống cấp Phạm tộc đang triển khai việc trùng tu
(1),(2) Trần Quyến, Làng cả Lệ Sơn, măm 2005, tr 75

e) Miếu thờ Nguyễn tộc đại tôn
Văn tế Nguyễn Tộc đại tôn tóm tắt ghi: “... Thỉ tổ tiền khai tiên thác thỉ, tự Văn Châu, Nguyễn Phủ quân, sắc phong Ba Gia Đại Lang”. Miếu được xây dựng tại xứ nam Nậm Hồ (phía dưới miếu Tam Tòa xưa, gần Nghĩa trang Liệt sỹ hiện nay). Miếu được xây trên cồn đất cao rộng, mặt tiền nhìn ra Hồ Ly, Hồ Tốn, Hồ Khảm... Miếu đã nhiều lần trùng tu. Ngoài việc thờ cúng ngài Thủy tổ Nguyễn Đại Lang (tự Nguyễn Văn Châu) miếu còn thờ cúng các vị Tiên tổ, Hậu tổ của Nguyễn tộc đại tôn Lệ Sơn.

Hiện Nay Nguyễn Tộc còn giữ được sắc phong của vua Khải Định phong tặng Thủy tổ Nguyễn tộc là vị thần khai canh lập ấp. Nội dung sắc phong được Viện Hán Nôm dịch như sau: “Sắc cho xã Lệ Sơn Thượng, Phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, phụng thờ vị thần Khai canh Nguyễn Đình Gia, Văn chu lục lang tôn thần. Thần từng linh ứng. Nay nhân đại lễ mừng Tứ tuần của mình, Trẫm ban chiếu báu, ân sâu lễ gia bổng trật phong làm “Dực bảo trung hưng linh phù tôn thần”. Chuẫn cho phụng thờ như cũ thần sẽ cùng phụ giúp dân ta. Kính thay! Ngày 15 tháng 7 năm Khải Định thứ 9 (1924)” (1).

Ảnh Hậu chẫm miếu thờ Nguyễn tộc đại tôn   
(1) Trần Quyến, Làng cả Lệ Sơn, măm 2005, tr 57
(Còn nữa ...)

Tác giả bài viết: Lê Trọng Đại