Đề cương dự thảo lịch sử Đảng bộ xã Văn Hoá

Giới thiêu đề cương dự thảo lịch sử Đảng bộ xã Văn Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình
.

Tác giả bài viết: Trần Lê Hùng